Riistanhoitotoimikunta

Riistanhoitotoimikunta metsästyskaudella 2016-2017

Vetäjä: Tapio Suopanki
Lohkovetäjät: Kaarlo Rae, Jorma Keto-Tokoi, Esko Arvola, Pekka Rae, Tapani Kiemunki
Seuralla on vuosittain viljeltäviä riistapeltoja hirvelle 7kpl kokonaispinta-ala n.3ha. Lisäksi vuosittain maastoon viedään n.50kpl. nuolukiviä.
Talvelle 14/15 aloitetaan myös kauriiden säännöllinen talviruokinta. Kesällä valmistetaan ruokintapaipaikat 1-2kpl. vastantekotalkoiden yhteydessä tehdään myös kerppuja.