Hirvenpyynti 2021

Pelkosenniemen RHY on myöntänyt seuralle ja valtionmaiden seurueille alla näkyvät hirvenkaatoluvat syksylle 2021. HUOM! Lupiin sisältyy aikuisrajoitus, eli käytännössä aikusia eläimiä saa ampua enintään taulukossa näkyvä lupamäärä. Yhden aikuisen luvalla voi ampua 2 vasaa.

Hirvenpyynninjohtajana syksyn 2021 pyynnissä toimii Pekka Arvola puh. 0400 194 091

Seurueet maksavat kaatolupamaksunsa seuran tilille FI97 5642 3440 0021 83. Maksuun viestiksi seureen johtajan nimi ja kaadetut yksiköt. Lupamaksu aikuinen 120 € ja vasa 50€. Kaadot ja havainnot kirjataan seuran Omariista kantaan.Seurue Aikuisia Vasoja
Rae Pekka 2 3
Mikael Helistenkangas 2 2
Aho Vesa
2 2
Aho Esa 1 1
Luoma-aho Tero 1 1
Autioniemi Jouni 2 1
Arvola Juha 2 3
Harju Mika 2 1
Arvola Esko 4 2
Salmela Lauri
0 2
Lakela Erkki 1 2
Pelkosenniemen ms 22 10
Lauri Rytilahti 1 2
Hyttinen Jari 0 2
Yhteensä 42 34

Seuran hirvenpyyntisäännöt 2021 löytyvät "Jäsenille" kansiosta sivuston yläosassa!

Metsästysajat ja rauhoitukset 2021

Kanalintujen osalta noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja.

Metsästysajat Suomen Riistakeskuksen sivuilla:

Metsästysluvat

Pelkosenniemen metsästysseura myy vieraslupia jäniksen metsästykseen seuraavasti:
- 20e / vrk.
- 40 e / viikko
- 60e / kausilupa
Kanalintulupa 40€/vrk, vain seuran jäsenen kanssa metsästäville vierasmetsästäjille

Lupia voit ostaa seuraavista paikoista:


Seuran sihteeriltä Mika Harju (040-5359982).
Luvan voi maksaa myös seurantilille. FI97 5642 3440 0021 83

Viestikenttään lupapäivä ja seuran jäsenen nimi jonka mukana metsästää. (Oltava mukana) . Saalis kiintiö 2 lintua joista toinen saa olla Metso.